Inici >> Ajuntament >> Organització municipal

Organització municipal

En el ple extraordinari de dia 15 de juny de 2019 es va fer la votació ordinària per elegir el batle al candidat que ha obtingut la majoria absoluta dels vots dels regidors.

En aquest ple, el batle electe pren possessió del seu càrrec davant el ple de l'Ajuntament per mitjà de la fórmula legal següent:

Jo, Magdalena López Vallespir, jur i promet per la meva consciència i pel meu honor complir fidelment les obligacions del càrrec de batle de l'Ajuntament de Deià, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat així com l’Estatut d’Autonomia”.