Inici >> Perfil del contractant

Perfil del contractant

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accès a la informació relativa a la seva activitat contractual, a partir de dia 1 de maig de 2008, els ajuntaments estan obligats a difondre mitjançant les seves pàgines webs; els plecs i anuncis de licitació, a més de tot tipus de concursos.

LEY 30/2007, 30 DE OCTUBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Publicat al BOE núm. 261 de dia 31 d’octubre de 2007.