Contractació obra demolició Cases Llucalcari
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
19 de desembre de 2011
Estats
ANUNCI ADJUDICACIÓ CONTRACTE OBRES DEMOLICIÓ CASES A LLUCALCARI (29 KB)
Data publicació a la web: 13 de gener de 2012
Emprenta digital SHA1: 07ce182cbffd4e0a89b1ce5fc3874a897962d774
Arxius adjunts:
Acta Mesa Contractació (10-01-2012) (342 KB)
Data publicació a la web: 11 de gener de 2012
Emprenta digital SHA1: 1b0f48394a9a21fe31851a4f72763d9ec64717d4
Anunci obertura de les propostes presentades per els licitadors del contracte de l'obra Demolició Cases Llucalcari (28 KB)
Data publicació a la web: 5 de gener de 2012
Emprenta digital SHA1: 3555ae32631d3dad4e0c093e21e1fc37d842b667
Ampliació plaç presentació oferta (52 KB)
Data publicació a la web: 23 de desembre de 2011
Emprenta digital SHA1: 2744929f06e557824707f878cdad4c5339f3b06a
Resum Pressupost (15 KB)
Data publicació a la web: 23 de desembre de 2011
Emprenta digital SHA1: d1a48341dd06314e5e2450b409f89f564efba76a
BOIB 188 de data 17-12-2011 (18 KB)
Data publicació a la web: 19 de desembre de 2011
Emprenta digital SHA1: d4de55961704c7bb5bfe5cdd26fe6e8a35b32fd0
Expedient 7/87 es de la Casa de LLucalcari polígon 3, parcel·la 22, i l' (10.81 MB)
Data publicació a la web: 21 de desembre de 2011
Emprenta digital SHA1: 63e23bbbe0914594fc8f3b61250eea638c88010a
Expedient 57/85 és del polígon 3, parcel·la 97. (8.17 MB)
Data publicació a la web: 21 de desembre de 2011
Emprenta digital SHA1: df16dd16198a74581950a4968b1aa9bdbb7b641a
Plec de clàusules (202 KB)
Data publicació a la web: 19 de desembre de 2011
Emprenta digital SHA1: 798ab7e0fea516c373878e9bfe03e0010756d83f