Construcció d'escoleta municipal de 0 a 3 anys
BOIB 96 de data 4 de juliol de 2009 a la pàgina 172. Data de la publicació a la web 7/07/09

***A l'inici del plec advertit error, es corregeix la puntuació del preu que el màxim són 60 punts i no 10.
Bookmark and Share