Edicte llicència d'obres i d'instal·lació de l'activitat de Restaurant Na Foradada. BOIB 74 de 16 de juny de 2018

25-Juny-2018

Source URL: https://www.ajdeia.net/anuncis/edicte-llicencia-dobres-i-dinstallacio-de-lactivitat-de-restaurant-na-foradada-boib-74-de