Aprovació inicial ordenança procediment administratiu comú electrònic en l'administració local. BOIB 155 de 11 de desembre de 2018

11-Desembre-2018

Source URL: https://www.ajdeia.net/anuncis/aprovacio-inicial-ordenanca-procediment-administratiu-comu-electronic-en-ladministracio