Aprovació inicial pressupost General i Plantilla de personal per a l'any 2019

07-Gener-2019

Source URL: https://www.ajdeia.net/anuncis/aprovacio-inicial-pressupost-general-i-plantilla-de-personal-lany-2019