Ampliació de terrasses de bars i restaurants en espais públics

11-Maig-2020
Una de les mesures que permet l'Ordre Ministerial és l'ampliació de terrasses de bars i restaurants en espais públics sempre i quan no s'afecti a zones de vianants.

Com que a Deià no tenim plaça ni passeig, no hi ha cap terrassa en espai públic; però per a facilitar que els bars i restaurants que en aquesta fase volguessin obrir i no poguessin perquè no tenen terrassa o és massa petita, hem fet una norma exprés per a que durant aquests quinze dies puguin emprar una plaça d'aparcament (si en tenen a prop, aprofitant que ara no hi ha problemes per aparcar).

Amb aquesta mesura, a més d'ajudar algunes empreses locals, intentam incrementar l'oferta al poble i la reactivació econòmica, ja que en aquest casos i aquesta situació l'oferta pot crear la demanda.