Campanya "Aquest estiu envolta't de seguretat"

11-Agost-2020
En la lluita contra el foc, la prevenció és cabdal.

Cada any patim estius més severs, més secs, amb temperatures més altes i major risc d'incendi. Per això assegurau-vos que teniu les vostres propietata en la millor condició possible:

Si sou pagès o teniu una finca llaurau tot el perímetre de la propietat, sobretot si està en contacte amb una zona forestal. Convé tenir animals que mantenguin la zona lliure d'herba i mates; si no en teniu, procurau desbroçar creant espais de discontinuïtat.

Si teniu una casa a una zona forestal creau un espai de seguretat de 30 metres al voltant de l'habitatge: elimina les copes d'arbres que estiguin a menys de 3 metres de la façana, deixa un espai entre arbres de 3 metres i desbroça el sotabosc (consulta amb l'Ajuntament i recupera el cultiu tradicional d'oliveres, garrovers, ametllers...)

Si teniu terrenys en urbà recordau que teniu l'obligació de mantenir-los en bon estat i desbroçats tant per prevenció d'incendis com per salubritat.