Consum d'aigua els mesos d'estiu

01-Setembre-2021

En concret les fonts d'obtenció d'aigua els mesos de juliol i agost han estat les següents:
Font del Molí: 15.787 m3
ETAP Es Verger: 3.987 m3
Aigua d'ABAQUA amb camions: 3.292,60 m3

En aquest període han vengut 229 camions, que han fet un total de 12.366 km, amb un cost de 17.203,83€ i una petjada ecològica inassumible.

Un altra vegada ha quedat demostrat que el creixement d'un poble no pot anar deslligat dels seus recursos naturals, i que la solució definitiva passa per:
a) Disminució del consum innecessari
b) Disminució de les pèrdues en el sistema
c) Augment de la capacitat d'emmagatzematge públic i privat
d) Reaprofitament de l'aigua depurada
e) Connexió amb la xarxa illenca d'aigua

Des de l'Ajuntament ens comprometem amb les que ens pertoquen, però exigim a les institucions supramunicipals que situïn l'aigua com element central de la seva política i donin resposta i pressupost a la "d" i la "e"!