Informació ús mascaretes

20-Maig-2020
A partir de demà es decreta l'ús obligatori de mascareta en aquells espais públics (carrer, oficines, aire lliure...) o privats oberts al públic (comerços, bars, restaurants...) sempre que no sigui possible mantenir els dos metres de seguretat.

En queden exemptes les persones amb un certificat mèdic que justifiqui que la mascareta els és contraindicada o activitats incompatibles amb el seu ús (per exemple els moments de menjar o beure).