Avís legal

1.         Identificació del titular i objecte

En compliment del que es disposa en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informem de les següents dades:

-           Titular de la web https://ajdeia.net/ca, d'ara endavant el “lloc web”: Ajuntament de Deià (d'ara endavant “l'Ajuntament” o “el titular”)

-           NIF: P0701800E

-           Domicili social: Carrer Porxo 4, 07179 Deià, Illes Balears

-           Delegat de Protecció de Dades: Grupo Unive Serveis Jurídics, S.L.

-           Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpddeia@unive.es

Podrà posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic ajuntament@ajdeia.net o mitjançant el següent número de telèfon 971 639 077.

Les presents condicions regulen l'accés i navegació dels usuaris a través del present lloc web. Mitjançant la seva visita, vostè accepta aquestes condicions. El titular podrà modificar en qualsevol moment el contingut i finalitat d'aquest lloc web, així com de les condicions.

Un usuari es considera a la persona que visita el nostre lloc web, i per tant, accepta les presents condicions.

Addicionalment, proporcionem informació sobre els drets i obligacions dels usuaris en relació amb la navegació a través del nostre lloc web, així com les responsabilitats que poguessin derivar-se.

2.         Regles d'ús del lloc web

L'usuari es compromet a no utilitzar el lloc web o els seus continguts amb finalitats il·legals o no autoritzats, i fer un ús conforme les presents condicions generals, sent les conseqüències de la seva actuació de la seva exclusiva responsabilitat.

Aquesta responsabilitat s'estén a la informació aportada per l'usuari en qualsevol moment, i especialment, en el moment de dur a terme, si fos necessari, el registre en el lloc web. En el cas que se li proporcioni una contrasenya d'accés, l'usuari serà responsable del seu ús diligent i confidencial.

3.         Propietat intel·lectual i industrial

L'Ajuntament és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquesta pàgina web (i continguts publicats en les seves xarxes socials), o en el seu cas, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d'explotació de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.).

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts del lloc web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en el lloc web.

L'usuari respectarà els drets de propietat intel·lectual i industrial, podent únicament utilitzar els continguts del lloc web dins d'un àmbit domèstic i mai amb finalitats públics o comercials, sense l'autorització expressa i per escrit de l'Ajuntament.

4.         Enllaços

La presència d'enllaços de tercers en el lloc web no constitueix activitat publicitària o recomanació per a la utilització del lloc web del tercer, o la possible contractació de serveis o productes que s'ofereixin en el destí.

El titular no assumeix cap mena de responsabilitat relacionada amb el contingut, pràctiques o disponibilitat dels llocs webs tercers.

El titular podria posar a la disposició dels usuaris enllaços als seus perfils de xarxes socials. El titular no manté cap mena de relació amb aquestes plataformes i no comparteix informació privada amb ells sobre els seus usuaris. L'accés a aquestes xarxes socials a través del lloc web podria implicar l'autenticació de l'usuari en aquesta xarxa social, no controlant per tant l'Ajuntament aquest entorn.

5.         Xarxes socials

L'usuari es compromet a no utilitzar els perfils en xarxes socials de l'Ajuntament, així com els continguts en aquests publicats amb finalitats il·legals o no autoritzats, respectant els establert en les presents condicions i en la pròpia plataforma de la xarxa social, sent les conseqüències de la seva actuació de la seva exclusiva responsabilitat.

En particular, el titular no serà responsable de qualsevol contingut o material no publicat directament per ell, i en la mesura que sigui possible, tan aviat com tingui coneixement d'un contingut contrari a la normativa vigent, es compromet a retirar-lo com més aviat millor.

6.         Confidencialitat i protecció de dades personals

El titular tractarà les dades personals que ens faciliti a través de la seva navegació a través del lloc web, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Per a més informació, consulti la política de privacitat.

El titular utilitza cookies en el present lloc web. Per a més informació, consulti la política de cookies.

7.         Responsabilitat

El titular s'eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de qualsevol mal que pogués sofrir l'usuari, o en conseqüència qualsevol tercer, produït per l'accés i utilització del lloc web, per la impossibilitat d'accés, per confiar en la informació facilitada en el mateix o en accedir a terceres pàgines objecte de reexpedició.

El titular no serà responsable dels danys produïts per qualsevol que infringeixi les presents condicions o els sistemes de seguretat del lloc web.

El titular no serà responsable dels continguts publicats o emmagatzemats en qualsevol mitjà posat a la disposició de l'usuari en el lloc web. No obstant això, tan aviat com tingui coneixement d'un contingut contrari a la normativa vigent, es compromet a retirar-lo com més aviat millor.

El titular no serà responsable dels possibles errors en la pàgina web, de virus i/o altres components nocius i de les circumstàncies de força major que influeixin en la continuïtat del lloc web o puguin causar danys als usuaris.

En qualsevol cas, l'Ajuntament ha realitzat tots els esforços necessaris per mantenir el lloc web actualitzat, amb una informació fiable i de qualitat, així com segur i en continu funcionament, adoptant totes les mesures necessàries des del punt de vista jurídic-organitzatiu i tècnic.

En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser contrari a la legalitat, o tingui sospites de l'incompliment d'algun dels punts d'aquestes condicions, li reguem que el notifiqui de manera immediata mitjançant les vies de contacte establertes.

8.         Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de qualsevol qüestió litigiosa relacionada amb el present lloc web, serà aplicable la legislació espanyola vigent en el moment del litigi, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals competents.

9.         Suspensió del lloc web

L'Ajuntament podrà en qualsevol moment suspendre el funcionament del seu lloc web, amb o sense prèvia notificació, i sense que l'usuari tingui possibilitat d'exigir cap indemnització per aquesta causa.


Source URL: https://www.ajdeia.net/avis-legal