Aprovació inicial modificació ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. BOIB 64 de 24-05-2018

28-Maig-2018

Source URL: https://www.ajdeia.net/anuncis/aprovacio-inicial-modificacio-ordenanca-fiscal-reguladora-de-limpost-sobre-vehicles-de