Ofertes d'ocupació pública

Actualitzat dia 01 02 2021 amb la correcció d' errades de la llista provisional de persones admeses i excloses.

Actualitzat dia 21 09 2020 amb la Resolució de batlia de constitució de borsí i proposta de nomenament.

Actualitzat dia 24 02 2020 amb la resolució de batlia de constitució de borsí.