Casaments

Una vegada tramitat i rebut l'expedient en el Registre Civil de Deià, es podrà sol·licitar la data per a la celebració del matrimoni. Per a això s'hauran de presentar els següents documents, presentats mitjançant el Registre d'aquest Ajuntament:

  • Citació per a noces.
  • Sol·licitud d'ús d'espais públics de l'Ajuntament de Deià.

(documents annexos)

Els divendres pot casar el Jutge de Pau a la Sala Magna de l'Ajuntament (es pot demanar altre dia de dilluns a divendres si el Jutge de Pau té disponibilitat) i els dilluns el Batle podrà casar en el Mirador de Can Corraca o a la Sala de l'Ajuntament.

La taxa per la utilització de la Sala Magna de l'Ajuntament i del mirador de Can Corraca, amb la finalitat de realitzar les cerimònies de matrimoni, es regulen per l'Ordenança REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LA SALA MAGNA DE L'AJUNTAMENT I DEL MIRADOR DE CAN CORRACA AMB LA FINALITAT DE REALITZAR CERIMÒNIES DE CASAMENT:

  1. S'estableix un preu públic de 200 euros/cerimònia a la Sala Magna de l'Ajuntament.
  2. S'estableix un preu públic de 300 euros/cerimònia en el Mirador de Can Corraca.

Es bonificacarà amb el 100% de les tarifes establertes quan un dels dos contraents porti més de dos anys empadronat a Deià.

Mirador de Can Corraca
Mirador de Can Corraca
Mirador de Can Corraca v
Mirador de Can Corraca

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de Plens de l'Ajuntament de Deià
Sala de Plens de l'Ajuntament de Deià