No al racisme

30-Maig-2020
Tothom ha de ser responsable i actiu en la lluita antiracista.

El racisme és un atac als drets humans, a la justícia i a la dignitat. És incompatible amb un Estat democràtic i afecta la cohesió.

La universalització de la ciutadania deslligada de la nacionalitat és fonamental per a una democràcia inclusiva i plural. El reconeixement de l’altre com a persona, com a igual en drets i oportunitats, és imprescindible per desenvolupar una veritable justícia social.

Els drets no es negocien: o es respecten o es vulneren. Els estats tenen l’obligació de respectar, protegir i garantir els drets. La denegació de drets per raó d’origen, religió o cultura és racisme.

La globalitat i transversalitat de la lluita contra el racisme demana canvis estructurals i profunds, acompanyats de pedagogia social i de polítiques reals que tinguin un horitzó comú: la convivència, la cohesió i la desarticulació de la ideologia racista.