NOVA REGULACIÓ ESTIVAL DEL FOC

15-Abril-2024

Per mor de ma sequera, les restriccions estivals per a cremes i ús del foc que normalment començaven el 1r de maig s'avancen a demà dia 15 d'abril.

Per això, ara mateix la normativa vigent és:

  • En rústic forestal (i a menys de 50 metres d'un bosc): prohibit
  • En rústic agrícola (i a més de 50 metres d'un bosc): cal autorització administrativa de Medi Ambient (971176677)
  • En urbà: cal comunicar-ho a la Policia Local (618328178)

Vos demanam la màxima precaució. El foc és enganyós i els seus efectes poden tenir resultats devastadors.