SUBVENCIONS PER A REALITZAR PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS

05-Maig-2022

SUBVENCIONS PER A REALITZAR PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS

La finalitat d'aquestes subvencions que ja es poden sol·licitar és fomentar la iniciativa ciutadana, tant de manera individual com col·lectiva, en projectes i activitats de caire cultural al municipi de Deià durant el 2022: activitats i programes de difusió, les iniciatives de recuperació i difusió del patrimoni, i activitats d'animació i formació sociocultural.

La quantitat total és de 10.131€ euros, que s'aniran atorgant segons ordre de sol·licitud, que es podran presentar com a màxim dia 30 de novembre.

Per a més informació, consultau les bases.