Ofertes d'ocupació pública

Publicació de les bases per la creació d'un borsí de neteja. Publicació web 29 06 2022 LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS BORSÍ NETEJA. Publicacio web 11 07 2022 Darrera publicació: CONSTITUCIÓ BORSÍ DE FEINA PER A ATENDRE LES NECESSITATS TEMPORALS I D'INTERINITAT DE PERSONAL DE NETEJA DE L'AJUNTAMENT DE DEIÀ. Publicació web 18 07 2022
Acta de valoració de mèrits de TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL AJUNTAMENT DE DEIÀ. Publicació web 08 07 2022 Actualizat amb la constitució de la borsa de feina de personal funcionari interí Tècnic d’Administració General de l'Ajuntament de Deià, Publicació web 22 07 2022
Convocatòria i bases específiques que han de regir el procés de selecció per a la constitució, mitjançant concurs, d'una borsa de feina de DINAMITZADOR/A JUVENIL, com a personal funcionari interí, de l'Ajuntament de Deià.
Actualitzat dia 19 05 2022 amb el Llistat definitiu de persones admeses i excloses.
Actualitzat dia 17 06 2022 amb Constitució del borsí de funcionari interí o laboral de zelador
Actualitzat dia 28 09 2021 amb l'Acta revisió al·legacions i constitució borsí (llistat definitiu) i la resolució constitució borsí (llistat definitiu).