Ofertes d'ocupació pública

Convocatòria i Bases que han de regir el procés selectiu per a constituir, mitjançant concurs, una borsa de feina de personal funcionari interí d’arquitecte de l'Ajuntament de Deià.
Actualitzat dia 04 11 2021 amb el Llistat de persones admeses i excloses.
Actualitzat dia 27 10 2021 amb el llitat provisional d'aspirants admeses i admesos d’excloses i exclosos.
Actualitzat dia 28 09 2021 amb l'Acta revisió al·legacions i constitució borsí (llistat definitiu) i la resolució constitució borsí (llistat definitiu).
Actualitzat dia 24 01 2022 amb el Decret Batlia llistat DEFINITIU d'admesos i exclosos TAG i Decret Batlia nomenament Tribunal TAG